Բաժնետերերին և ներդրողներին

Կանոնադրական կապիտալի մեծությունը 10,650,000,000/տասը միլիարդ վեց հարյուր հիսուն միլիոն ՀՀ դրամ
Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը 1,000/մեկ հազար
Տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դասը 10.650.000հատ
Արտոնյալ բաժնետոմսեր չեն տեղաբաշխվել
Հայտարարված բաժնետոմսերի 4,450,000/չորս միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար/ հատ

 

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ