Ֆինանսական հաշվետվություններ

Տարեթիվ Առաջին եռամսյակ Երկրորդ եռամսյակ Երրորդ եռամսյակ Չորրորդ եռամսյակ Տարեկան
2007թ PDF
2008թ PDF
2009թ PDF PDF PDF
2010թ PDF PDF PDF PDF PDF
2011թ PDF PDF PDF PDF PDF
2012թ PDF PDF PDF PDF PDF
2013թ PDF PDF PDF PDF PDF
2014թ PDF PDF PDF PDF PDF
2015թ PDF PDF PDF PDF PDF
2016թ PDF PDF PDF PDF PDF
2017թ PDF PDF PDF PDF PDF
2018թ PDF PDF PDF PDF PDF
2019թ PDF PDF PDF PDF PDF
2020թ PDF PDF PDF PDF PDF
2021թ PDF PDF PDF PDF
2022թ PDF PDF PDF PDF
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ