Բաժնետոմսերի թողարկումներ

Կապիտալի համալրման նպատակով 2009-2011 թվականներին իրականացվել է սովորական բաժնետոմսերի երեք հրապարակային տեղաբաշխում:
Բաժնետոմսերի առաջին հրապարակային առաջարկի միջոցով 2009 թվականին Ընկերությունը տեղաբաշխել է 862.074 հատ բաժնետոմսեր, ֆինանսական շուկայից ներգրավելով 905.177.700 ՀՀ դրամ ծվալով դրամական միջոցներ:
Երկրորդ հրապարակային առաջարկը տեղի է ունեցել 2010 թվականին , արդյունքում տեղաբաշխվել է 1.400.000 հատ բաժնետոմս , ներգրավված դրամական միջոցների ծավալը կազմել է 1.554.000.000 ՀՀ դրամ:
2011 թվականին բաժնետոմսերի երրորդ առաջարկի միջոցով տեղաբաշխվել է թվով 3.287.926 հատ բաժնետոմս , արդյունքում Ընկերության կողմից ներգրավված միջոցների ծավալը կազմել է 3.649.597.860 ՀՀ դրամ:
Չորրորդ հրապարակային առաջարկը տեղի է ունեցել 2019 թվականին, ինչի արդյունքում տեղաբաշխվել է 886.861 հատ բաժնետոմս: Ներգրավված դրամական միջոցների ծավալը կազմել է 931.218.000 ՀՀ դրամ:
Բոլոր բաժնետոմսերի հրապարակային տեղաբաշխումների արդյունքում Ընկերության կանոնադրական կապիտալը աճել է 126.2 %-ով ` 5.100.000.000-ից հասնելով 11.536.861.000 ՀՀ դրամ:

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ