Էմիսիոն փաստաթղթեր

Բաժնետոմսերի թողարկումներ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի առաջին հրապարակային տեղաբաշխումը իրականացվել է 2009 թ.-ի մարտի 3-ից մարտի 20-նն ընկած ժամանակահատվածում: Տեղաբաշխված բաժնետոմսերի քանակը 862,074 հատ էր, որոնք ձեռք են բերվել տեղական և օտարերկրյա 1 111 ներդրողների կողմից:

Բաժնետոմսերի 1,554,000,0000 ՀՀ դրամ ծավալով երկրորդ թողարկումը տեղի է ունեցել երկու փուլով` Ընկերության բաժնետերերի կողմից նախապատվության իրավունքով բաժնետոմերի ձեռքբերմամբ /2010թ նոյեմբերի 2-ից դեկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակաշրջանում/ և ազատ բաժանորդագրության միջոցով, որն ընթացել է 2010թ.-ի դեկտեմբերի 2-ից 22-ը: Թողարկված բաժնետոմսերի ամբողջ ծավալը տեղաբաշխվել է:

2011թ.-ի մայիսի 11-ից Ընկերության թվով 7,362,074 հատ բաժնետոմսերը ցուցակվում են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ ֆոնդային բորսայում: Ընկերության բաժնետոմսերի շուկա ստեղծողն է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն:

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ