Տեղեկատվության բացահայտում

Տեղեկատվական քաղաքականությունը Ընկերության մասին անհրաժեշտ ծավալի տեղեկությունների բացահայտման նպատակով իրականացվող միջոցառումների համալիր է, որն հասցեագարվում է բաժնետերերին և շահագրգիռ անձանց` նրանց կողմից կշռադատված ներդրումային և կառավարչական որոշումներ կայացնելու կամ Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վրա ազդելու հնարավոր այլ գործողություններ իրականացնելու համար:

Ընկերության տեղեկատվական քաղաքականությունը նպատակաուղղված է բաժնետերերին և շահագրգիռ անձանց /ներդրումային և կառավարչական որոշումների կայացման համար ունեն էական նշանակություն/ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի առավել ամբողջական իրականացմանը:

Ընկերության տեղեկատվական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն են`
հաճախականությունը,
օպերատիվությունը,
հասանելիությունը,
արժանահավատությունը,
ամբողջականությունը,
հավասարակշռվածությունը,
իրավահավասարությունը,
տեղեկատվական ռեսուրների պաշպանությունը,
օբյեկտիվությունը:

Ընկերությունն ապահովում է պետական, առևտրային և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների պաշպանությունը` գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ «Տեղեկատվության քաղաքականության մասին» կանոնակարգ

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ