Արտադրական գործունեություն

Ներկայումս էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն Ընկերությունն իրականացնում է Սարսանգի և Թրղե-1 ՀԷԿ-երի միջոցով:
Ընկերության հիմնական ակտիվը Սարսանգի ՀԷԿ-ն է, որը կառուցվել է 1976թ. ԼՂՀ հիմնական գետի` Թարթառի վրա և համարվում է նախկին ԽՍՀՄ լավագույն և սարքավորումներով առավելագույնս հագեցած ՀԷԿ-երից մեկը:
Սարսանգի ՀԷԿ-ը տեղակայված է Սարսանգի ջրամբարի վրա: Վերջինս ունի 500 մլն մ3 արդյունավետ ծավալ: Ամբարտակի բարձրությունը և լայնությունը կազմում են համապատասխանաբար 730մ և 550մ, որը նույնիսկ եվրոպական երկրների շարքում համարվում է ամենաբարձրերից մեկը:
2010թ-ի ապրիլին շահագործման է հանձնվել Թրղե-1 ՀԷԿ-ը, և Ընկերությունը այսօր իրականացնում է լայնածավալ ներդրումներ երեք ՀԷԿ-երի` Մատաղիս-1, Մատաղիս-2, Թրղե-2, կառուցման ուղղությամբ:«ԼՂՀ ջրային պաշարների յուրացում» ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 2011թ-ի ընթացքում ավարտին հասցնել կառուցվող ՀԷԿ-երի շինարարական աշխատանքները:
Թրղե-1 ՀԷԿ-ի շինարարության ծրագրի արժեքը կազմել է շուրջ 832.5 մլն ՀՀ դրամ, որն իրականացվել է բաժնետոմսերի առաջին տեղաբաշխումից ներgրավված սեփական միջոցների հաշվին:
Ստորև ներկայացվում են Թղրե 1, Թրղե-2, Մատաղիս-1, և Մատաղիս-2 ՀԷԿ-երի տեխնիկական ցուցանիշները:

Բնութագրեր Չփման միավոր Թրղե ՀԷԿ-1 Թրղե ՀԷԿ-2 Մատաղիս ՀԷԿ-1 Մատաղիս ՀԷԿ-2
Դրվածքային բնութագրեր ՄՎՏ 3 5.9 4.8 3
Էլ․էներգիայի միջին Բազմամյաարտադրանք մլն ԿՎՏ/ժամ 16.5 24.82 22.4 13.2
Հաշվարկային ճնշում մ 210 355.5 19.5 11.7
Հաշվարկային ելք մ3/վրկ 2 2 30 30
Տարփկան ջրհոսքի ծավալ մլն մ3 33.76 28.54 632.4 632.4
Հիդրոագրեգատների թիվ հատ 3 2 3 3
Դերիվացիոն խողովակաշարի երկարություն կմ 5 5 0.24 0.03
Դերիվացիոն խողովակաշարի հատ/մմ 1/1220 1/1220 3*1600/3*2520 3*2520

 

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ