Էական փաստեր և տեղեկություններ

2021թ. էական փաստեր և տեղեկություններ
Հրապարակված էական փաստերի և տեղեկությունների վերաբերյալ 2020թ. տարեկան հաշվետվություն
14.05.2021թ․ էական փաստեր և տեղեկություններ

2020թ. էական փաստեր և տեղեկություններ

Տնօրենների խորհրդի որոշում 5-2020-01

10.09.2020թ․ էական փաստեր և տեղեկություններ

16.07.2020թ․ էական փաստեր և տեղեկություններ

15.06.2020թ․ էական փաստեր և տեղեկություններ

2019թ. էական փաստեր և տեղեկություններ

26.07.2019թ․ Տնօրենների խորհրդի որոշումներ

04.07.2019թ․ Էական փաստ

09.01.2019թ․ Էական փաստ

20.05.2019թ․Տնօրենների խորհրդի նիստի անցկացման մասին

2018թ. էական փաստեր և տեղեկություններ

Տնօրենների խորհրդի որոշում 6-2018/01

2018թ․ ընկերության կողմից հրապարակված տեղեկությունները

2016թ. էական փաստեր և տեղեկություններ

Տնօրենների խորհրդի նախագահի ընտրության մասին

Տնօրենների խորհրդի քարտուղարի ընտրության մասին

2015թ. էական փաստեր և տեղեկություններ

27.07.2015թ. Էական փաստ

24.07.2015թ. Էական փաստ

19.03.2015թ. Էական փաստ

2014թ. տարեկան հաշվետվություն, Էական փաստ

2014թ. էական փաստեր և տեղեկություններ

25.04.2014թ. Խորհրդի որոշումները

2012թ. էական փաստեր և տեղեկություններ

09.08.2012թ. Խորհրդի որոշումները

17.12.2012թ. Էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող փաստաթուղթ

2011թ. էական փաստեր և տեղեկություններ

05.12.2011թ. բաժնետերերի արտահերթ ժողովի որոշումները

30.05.2011թ. Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշումները

21.04.2011թ. Խորհրդի որոշումը բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով գումարելու մասին

03.08.2011թ. Խորհրդի որոշումը տեղաբաշխման պայմանները հաստատելու վերաբերյալ

01.08.2011թ. Բաժնետերերի արտահերթ ժողովի որոշումը բաժնետոմսերի տեղաբաշխման վերաբերյալ

2010թ. էական փաստեր և տեղեկություններ

11.03.2010թ. Խորհրդի որոշումը Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով գումարելու մասին

30.04.2011թ. Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշումները

20.08.2010թ. Խորհրդի որոշումներ

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ