Ընկերության աուդիտորը

‹‹Արցախ  Հէկ›› ԲԲԸ-ի  կողմից  անկախ  աուդիտորական կազմակերպության  ընտրությունը  իրականացվում է հրապարակային մրցույթի  կազմակերպման միջոցով:

Մրցույթը իրականացվում է  համաձայն ՀՀ ԿԲ «Հաշվետու թողարկողների ֆինանսատնտեսական  գործնեության աուդիտ  իրականացնող  անձանց  ներկայացվող  չափանիշների» 4/09 կանոնակարգի:

2007 թվականի  ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «Վ.Ս. ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊԸ-ն:

2007 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

2008 թվականի  ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «Վ.Ս. ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊԸ-ն:

2008 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

2009 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «ՍՕՍ-ԱՈՒԴԻՏ» ՓԲԸ-ն:

2009 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

2010 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «ՍՕՍ-ԱՈՒԴԻՏ» ՓԲԸ-ն:

2010 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

2011 թվականի  ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «ՍՕՍ-ԱՈՒԴԻՏ» ՓԲԸ-ն:

2011 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

2012 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «ՖԻՆՏԵԽ ԱՈՒԴԻՏ» ՓԲԸ-ն:

2012 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

2013 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «ՖԻՆՏԵԽ ԱՈՒԴԻՏ» ՓԲԸ-ն:

2013 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

2014 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «ՖԻՆՏԵԽ ԱՈՒԴԻՏ» ՓԲԸ-ն:

2014 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

2015 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «ՖԻՆՏԵԽ ԱՈՒԴԻՏ» ՓԲԸ-ն:

2015 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

2016 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ » ՍՊԸ-ն:

2016 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

2017 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ » ՍՊԸ-ն:

2017 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

2018 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ » ՍՊԸ-ն:

2018 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ