Բաժնետիրական կապիտալ

Կանոնադրական կապիտալի մեծությունը 10,650,000,000/տասը միլիարդ վեց հարյուր հիսուն միլիոն ՀՀ դրամ
Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը 1,000/մեկ հազար
Տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դասը 10,650,000 հատ
Արտենյալ բաժնետոմսեր Չեն տեղաբաշխվել
Հայտարարված բաժնետոմսերի 4,450,000/չորս միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար/ հատ

« Արցախ ՀԷԿ » ԲԲԸ-ն կապիտալի համալրման նպատակով 2009-2011 թվականներին իրականացվել է սովորական բաժնետոմսերի երեք հրապարակային տեղաբաշխում:
Բաժնետոմսերի առաջին հրապարակային առաջարկի միջոցով 2009 թվականին Ընկերությունը տեղաբաշխել է 862.074 հատ բաժնետոմսեր, ֆինանսական շուկայից ներգրավելով 905.177.700 ՀՀ դրամ ծավալով դրամական միջոցներ:
Երկրորդ հրապարակային առաջարկը տեղի է ունեցել 2010 թվականին ,ինչի արդյունքում տեղաբաշխվել է 1.400.000 հատ բաժնետոմս:Ներգրավված դրամական միջոցների ծավալը կազմել է 1.554.000.000 ՀՀ դրամ:
2011 թվականին բաժնետոմսերի երրորդ առաջարկի միջոցով տեղաբաշխվել է թվով 3.287.926 հատ բաժնետոմս:Արդյունքում Ընկերության կողմից ներգրավված միջոցների ծավալը կազմել է 3.649.597.860 ՀՀ դրամ :
Բոլոր բաժնետոմսերի երեք հրապարակային տեղաբաշխումների արդյունքում Ընկերության կանոնադրական կապիտալը աճել է 108.8 % -ով՝ 5.100.000.000-ից հասնելով 10.650.000.000 ՀՀ դրամի:
Ընկերության խոշոր բաժնետերեր են հանդիսանում ՝
Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ «Մ.Էներգոինվեստ» ՓԲԸ -36.21 %
Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ
«Մուլտիկոնտինենտալ դիտրիբյուշն» ՍՊԸ -16.73 %
Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ ՈՒղուռլյան Ժոզեֆ-11.86 %

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏՄատաղիս-1 ՀԷԿ4.8 ՄՎՏՄատաղիս-2 ՀԷԿ3 ՄՎՏԼև-1 ՀԷԿ7 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ