Ռազմավարություն

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ իր դրվածքային հզորությամբ ԼՂՀ խոշորագույն  հիդրոէլեկտրաէներգիա արտադրող ընկերությունն է, որը արտադրության գործընթացում օգտագործում է բացառապես վերականգնվող աղբյուրներ` մատակարարելով մաքուր և անվտանգ էներգիա:

Ներկայումս «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորությունը կազմում է 71.7 ՄՎտ`

«Սարսանգ» ՀԷԿ-ինը` 50 ՄՎտ (2 տուրբին, 25-ական ՄՎտ հզորության),

«Թրղի-1» ՓՀԷԿ-ինը՝ 3 ՄՎտ (3 տուրբին, 1-ական ՄՎտ հզորության),

«Թրղի-2» ՓՀԷԿ-ինը՝ 5.9 ՄՎտ (2 տուրբին, 3-ական ՄՎտ հզորության),

«Թրղի-3» ՓՀԷԿ-ինը՝ 5.0 ՄՎտ (2 տուրբին, 3-ական ՄՎտ հզորության),

«Մատաղիս-1» ՓՀԷԿ-ինը 4,8ՄՎտ (3 տուրբին 1.6 ՄՎտ հզորության) ,

«Մատաղիս-2» Փ ՀԷԿ-ինը 3.0 ՄՎտ հզորության (3 տուրբին 1-ական ՄՎտ հզորության):

Քանի, որ Սարսանգի հիդրոկայանը ԼՂՀ տարածքում ամենահզորն է, ապա նա հանդիսանում է Հանրապետության հուսալի ու անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հիմքը:

Ելնելով դրանից, հաշվի առնելով կայանի հիդրոագրեգատների գործարանային ճնշումածախսային բնութագրերը, ավելի քան 37 տարվա շահագործման վերլուծությունը էլեկտրաէներգիայի ամենաարդյունավետ արտադրությունը ապահովվում է տարվա կտրվածքով ջրամբարում ջրի վերին մակարդակի նիշը 692-718մ տատանումների դեպքում:

Նոր կայանների շահագործման հետ զուգահեռ, վերացնելով ի հայտ եկած թերացումներն ու բացթողումները, տարեցտարի ավելանում է նրանցից յուրաքանչյուրում էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալները:

«Սարսանգ» ՀԷԿ-ի ավելի արդյունավետ աշխատելու (ջրի տեսակարար ծախսը նվազեցնել), նրանում ավելի մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար 2015թ. մենք նախանշել ենք որպես հիմնական անցումային տարի  ու Սարսանգի ջրամբարում ջրի վերին մակարդակի նիշը բարձրացնելով կուտակել ենք հետագայի համար անհրաժեշտ համապատասխան ջրային պաշարներ, այստեղ նշենք, որ 2015թ. տարեվերջին Սարսանգի ջրամբարում  ջրի վերին մակարդակի նիշը եղել է 706,65մ ու 327,90մլն մ3 ջուր, նախորդ տարվա 699,72մ ու 262մլն մ3 –ի փոխարեն կամ 65.9 մլն  մջուր ավել և դա այն դեպքում, երբ 2013թ. Թարթառ գետի ջրհոսքը ամենացածրերից է եղել վերջին 15 տարիների ընթացքում:

Հիմք ընդունելով 1996-2015թ.թ. Թարթառ գետի միջին տարեկան ջրհոսքը (488,0 մլն մ3 ) «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ն շահագործման մեջ գտնվող կայաններում :

Դա այն դեպքում, որ 2016թ. նախատեսում ենք Սարսանգի ջրամբարում լրացուցիչ կուտակել ևս 8.0 մլն մ3 ջուր, տարեվերջին ջրամբարում ջրի մակարդակի վերին նիշը հասցնելով 707.48մ-ին:

2016թ. «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ն հիդրոկայաններում նախատեսվում է  արտադրել 184.50մլն կՎտ ժամ էլեկտրաէներգիա, որից 104.89մլն կՎտ ժամ  «Սարսանգ» ՀԷԿ-ում , 10.53 մլն կՎտ ժամ  «Թրղի-1» ՓՀԷԿ-ում, 17.93 մլն կՎտ ժամ «Թրղի-2» ՓՀԷԿ-ում,14.34 մլն կՎտ ժամ «Թրղի-3» ՓՀԷԿ-ում,23.69 մլն կվտ ժամ «Մատաղիս-1» ՓՀԷԿ-ում և 13.11 մլն կՎտ ժամ «Մատաղիս-2» ՓՀԷԿ-ում:

Նշենք, որ 2016թ. հունվար-մայիս ամիսներին նախատեսվում էր բոլոր հիդրոկայաններում արտադրել 87.55 մլն կՎտ ժամ էլեկտրաէներգիա, սակայն փաստացի արտադրվել է 91.78 մլն կՎտ ժամ էլեկտրաէներգիա:

Բացի գործող հզորությունների շահագործումից «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ը ԼՂՀ տարածքում շարունակում է իրականացնել նոր փոքր ՀԷԿ-երի շինարարության աշխատանքներ: «Թրղի-1» ՓՀԷԿ-ի գլխամասային հանգույցից վերև կառուցվում է «Թրղի-4» ՓՀԷԿ-ը 0.76 ՄՎտ հզորությամբ  ու 3.46 մլն կՎտ ժամ միջին տարեկան արտադրանքի հնարավորությամբ: «Թրղի-4» ՓՀԷԿ-ի գործարկումից հետո Թրղի-1.2.3 ՓՀԷԿ-երում լրացուցիչ կարտադրվի տարեկան 11.94 մլն կՎտ ժամ էլեկտրաէներգիա;

Սկսվել է նաև «Լեվ-1» ՓՀԷԿ-ի շինարարությունը, որի դրվածքային հզորությունը կազմում է 7.0 ՄՎտ , իսկ էլեկտրաէներգիայի միջին տարեկան արտադրանքը կլինի 37.0 մլն կՎտ ժամ:

Նշված ՓՀԷԿ-երի գործարկումից հետո «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ն հիդրոկայանների ընդհանուր դրվածքային հզորությունը կկազմի 79,46 ՄՎտ և նրանցում տարեկան կարտադրվի  մինչև  235 մլն կՎտ ժամ էլեկտրաէներգիա:

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 71.7 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏՄատաղիս-1 ՀԷԿ4.8 ՄՎՏՄատաղիս-2 ՀԷԿ3 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ