Արտադրական հզորություններ

Ներկայումս էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն Ընկերությունն իրականացնում է մեկ խոշոր՝ <<Սարսանգի>> ՀԷԿ-ով, և հինգ լավագույն սարքավորւմներով հագեցած փոքր հիդրոէլէկտրոկայանների միջոցով:
Ընկերության հիմնական ակտիվը Սարսանգի ՀԷԿ-ն է, որը կառուցվել է 1976թ. ԼՂՀ հիմնական գետի` Թարթառի վրա և համարվում է նախկին ԽՍՀՄ լավագույն և սարքավորումներով առավելագույնս հագեցած ՀԷԿ-երից մեկը:
Սարսանգի ՀԷԿ-ը տեղակայված է Սարսանգի ջրամբարի վրա: Վերջինս ունի 500 մլն մ3 արդյունավետ ծավալ: Ամբարտակի բարձրությունը և լայնությունը կազմում են համապատասխանաբար 730մ և 550մ, որը նույնիսկ եվրոպական երկրների շարքում համարվում է ամենաբարձրերից մեկը:
2010թ-ի ապրիլին շահագործման է հանձնվել Թրղե-1 ՀԷԿ-ը՝3.0 մվտ դրվածքային հզորութամբ և 12.0 մլն. Կվտ/ժամ միջին տարեկան արտադրանքով:
<<Թրղի-2>> հիդրոէլեկտրոկայանը շահագործվել է 2011 թվկանին՝ 5.9 մվտ դրվածքային հզորությամբ և 22.0 մլն. Կվտ/ժամ միջին տարեկան արտադրանքով:
<<Թրղի-3>> հիդրոէլեկտրակայանը շահագործվել 2015 թվականին՝ 5.0 մվտ դրվածքային հզորւթյամբ և 18.0 մլն. Կվտ/ժամ միջին տարեկան արտադրանքով:
2012 թվականին Ընկերության կողմից շահագործվել են <<Մատաղիս-1>> և <<Մատաղիս-2>> հիդրոէլեկտրոկայանները ՝ համապատասխան 4.8 և 3.0 մվտ դրվածքային հզորությամբ 21.0 և 13.0 մլն. Կվտ/ժամ միջին տարեկան արտադրականքով:

Բնութագրեր Չփման միավոր Թրղե ՀԷԿ-1 Թրղե ՀԷԿ-2 Մատաղիս ՀԷԿ-1 Մատաղիս ՀԷԿ-2
Դրվածքային բնութագրեր ՄՎՏ 3 5.9 4.8 3
Էլ․էներգիայի միջին Բազմամյա  արտադրանք մլն ԿՎՏ/ժամ 10.3 18.03 2.92 12.19
Հաշվարկային ճնշում մ 252.86 401.2 21 13.8
Հաշվարկային ելք մ3/վրկ 1.65 1.96 30 30
Տարեկան ջրհոսքի ծավալ մլն մ3 33.76 28.54 632.4 632.4
Հիդրոագրեգատների թիվ հատ 3 2 3 3
Դերիվացիոն խողովակաշարի երկարություն կմ 5 5 0.24 0.03
Դերիվացիոն խողովակաշարի հատ/մմ 1/1220 1/1220 3*1600/3*2520 3*2520

 

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ