Տնօրենների խորհրդի որոշումներ

2010 թվականի խորհուրդի որոշումներ

20.08.2010

Տնօրենների խորհրդի նախագահի ընտրության մասին N 1-2010/01 որոշում
Տնօրենների խորհրդի քարտուղարի ընտրության մասին N 1-2010/02 որոշում
Գլխավոր տնօրենի մասին կանոնակարգի հաստատման մասին N 1-2010/03 որոշում
Կորպորատիվ քարտուղարի մասին կանոնակարգի հաստատման մասին N 1-2010/04 որոշում
Ներքին (ինսայդերական) տեղեկությունների մասին կանոնակարգի հաստատման մասին N 1-2010/05 որոշում
Տեղեկատվական քաղաքականության մասին կանոնակարգի հաստատման մասին N 1-2010/06 որոշում
Հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին կանոնակարգի հաստատման մասին N 1-2010/07 որոշում
Գլխավոր տնօրեն նշանակելու մասին N 1-2010/08 որոշում
Կորպորատիվ քարտուղար նշանակելու մասին N 1-2010/09 որոշում
Սովորական անվանական լրացուցիչ բաժնետոմսերի թողարկելու և տեղաբաշխելու մասին N 1-2010 որոշում

20.11.2010

Վարչակազմակերպական կառուցվածքը հաստատելու մասին N 2-2010/01 որոշում
Հաստիքացուցակը հաստատելու մասին N 2-2010/02 որոշում

27.12.2010

Կանոնադրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին N 3-2010/01 որոշում

2011 թվականի խորհուրդի որոշումներ

25.01.2011

2011 թվականի կապիտալ ներդրումների ծրագիրը հաստատելու մասին N 1-2011/01 որոշում
2011 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին N2-2011/01 որոշում

26.03.2011

Մրցութային հանժնաժողով ստեղծելու մասին N 2-2011/01 որոշում
Տնօրենների խորհրդին ներկայացվող եռամսյակային հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին N2-2011/02 որոշում

2012 թվականի խորհուրդի որոշումներ

30.03.2012

Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին N 2-2011/01 որոշում

09.08.2012

Տնօրենների խորհրդի նախագահի ընտրության մասին N 3-2012/01 որոշում
Տնօրենների խորհրդի քարտուղարի ընտրության մասին N 3-2012/02 որոշում
ԱՄՆ դոլարով արտահայտված ոչ փաստաթղթային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր թողարկելու և տեղաբաշխելու մասին N 3-2012/03 որոշում

15.12.2012

ԱՄՆ դոլարով արտահայտված ոչ փաստաթղթային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխումն երկարաձգելու մասին N 4-2012/01 որոշում

2013 թվականի խորհուրդի որոշումներ

Տնօրենների խորհրդի քարտուղարի ընտրության մասին N 4-2013/02 որոշում
Միջանկյալ շահաբաժինների մասին N 4-2013/03 որոշում
Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին N 3-2013/01 որոշում
Տնօրենների խորհրդի նախագահի ընտրության մասին N 4-2013/01 որոշում

2018 թվականի խորհուրդի որոշումներ

Տնօրենների խորհրդի որոշումներ

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ