Ընկերության դիրքը ճյուղում

Ընկերությունը ԼՂՀ-ում էլեկտրաէներգիա արտադրող խոշորագույն կազմակերպությունն է:

Բացի «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ից ԼՂՀ-ում կան էլեկտրաէներգիա արտադրող այլ միավորներ ևս, որոնց արտադրանքի գումարային ծավալը 2010թ-ի ընթացքում կազմել է 1.96 մլն Կվտ/ժամ: Դա կազմում է ԼՂՀ էլեկտրաէներգիայի արտադրության ընդհանուր ծավալի ընդամենը 1%-ը, ինչը մրցակցային դաշտ չի ձևավորում:

ԼՂՀ-ում և նրանից դուրս Ընկերությունը չունի մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ, ինչպես նաև հիմնարկներ: ԼՂՀ-ում և նրանից դուրս Ընկերությունը չունի դուստր ընկերություններ:

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ