Արտադրության արդյունքներ

Ընկերությունը էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն իրականացնում է Սարսանգի և Թրղե-1 ՀԷԿ-երի միջոցով:

Սկսած 2009թ.-ից` Սարսանգի ՀԷԿ-ի էլեկտրաէներգիայի արտադրության հաշվարկներում առաջնահերթ է ընդունված 1 մլն ԿՎտ/ժամ էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար ջրի տեսակարար ծախսի իջեցումը, այսինքն` ՀԷԿ-ի աշխատանքը ջրավազանի ջրի վերին մակարդակի բարձր նիշերով, ինչը հնարավորություն է տալիս ջրի նույն քանակի օգտագործման դեպքում ապահովել էլեկտրաէներգիայի ավելի շատ արտադրանք:

 

Ամիսներ  2015թ  2016թ
  Էլ․էներգիայի արտադրանք մլն կվտ/ժամ  1մլն կվտ/ժամ արտադրանքի համար ջրի տեսակարար ծախս մլն մ3  Էլ․էներգիայի արտադրանք մլն կվտ/ժամ  1մլն կվտ/ժամ արտադրանքի համար ջրի տեսակարար ծախս մլն մ3
 Հունվար  14.57 4.67 17.67 4.25
Փետրվար 13.11 4.98 17.34 4.45
Մարտ 15.01 5.26 20.49 4.56
Ապրիլ 14.45 5.17 15.34 4.47
Մայիս 19.48 4.52 20.93 4.27
Հունիս 18.14 4.24 20.64 4.14
Հուլիս 6.05 4.18 4.69 5.52
Օգոստոս 3.89 4.31 3.71 4.56
Սեպտեմբեր 4.12 4.53 12.36 4.01
Հոկտեմբեր 5.86 4.36 17.30 4.06
Նոյեմբեր  7.82 4.15  20.9
Դեկտեմբեր 17.72 4.20 20.2
Ընդամենը  140.28 54.57 191.7

 

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ