27.04.2010թ. բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովի որոշումները

2010 թ-ի ապրիլի 27-ին կայացած Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշումները

1. Ընկերության հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի ընտրության վերաբերյալ որոշում
2. Ընկերության տնօրենների խորհրդի կազմի ընտրության վերաբերյալ որոշում
3. Վերստուգող հանձնաժողովի կազմի ընտրության վերաբերյալ որոշում
4. Անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության վերաբերյալ որոշում
5. Տարեկան հաշվետվությունների և շահույթի բաշխման հաստատման վերաբերյալ որոշում
6. Տարեկան շահաբաժինների չափի հաստատման վերաբերյալ որոշում
7. Ընկերության կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին որոշում
8. «Ընդհանուր ժողովի մասին» կանոնակարգի հաստատման մասին որոշում
9. «Տնօրենների խորհրդի մասին» կանոնակարգի հաստատման մասին որոշում
10. «Վերստուգող հանձնաժողովի մասին» կանոնակարգի հաստատման մասին որոշում
11. «Հաշվիչ հանձնաժողովի մասին» կանոնակարգի հաստատման մասին որոշում
12. «Շահութաբաժնային քաղաքականության մասին» կանոնակարգը հաստատելու մասին որոշում

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ