2014 թ-ի հունիսի 4-ին կայացած Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշումները

2014 թ-ի հունիսի 4-ին կայացած Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշումները

1. Աուդիտորական կազմակերպության հաստատման մասին որոշում
2. Շահույթի բաշխման մասին որոշում
3. Շահաբաժինների վճարման չափի և պայմանների մասին որոշում
4. Խորհրդի նոր կազմի հաստատման մասին որոշում

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ