2013թ. ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ Աուդիտորի Եզրակացություն: