Ընկերության 2013 թվականի ֆինանսա-տնտեսական գործունեության ամենամյա արտաքին աուդիտի մրցույթ: Կարդալ