2012թ, ապրիլի 30-ին տեղի ունեցած <<Արցախ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ի բաժնետերերի երրորդ ընդհանուր տարեկան ժողովի Որոշումները