Նիստի ընթացքում քննարկվեց և ընդունվեց Ընկերության 2017թ էլեկտրաէներգիայի արտադրանքի, եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումների վերաբերյալ առաջարկը: Որոշում ընդունվեց ‹‹Արցախ ՀԷԿ›› ԲԲԸ 2017թ տարեկան ֆիննսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության համար ստեղծել մրցութային հանձնաժողով հետևյալ կազմով `

  • Ս. Թևոսյան – Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահ
  • Հ. Բոյաջյան – Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամ
  • Ս. Պետրոսյան – Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ