2017թ. Մարտի 13-ին տեղի ունեցավ ‹‹Արցախ ՀԷԿ›› ԲԲԸ 2017 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության համար ստեղծված մրցույթային հանձնաժողովի նիստ:Նիստի արդյունքում որոշվեց.
Ընկերության տնօրենների խորհուրդի նիստին ներկայացնել ‹‹Ասատրյանս›› ՍՊԸ -ն` որպես ‹‹Արցախ ՀԷԿ›› ԲԲԸ 2017 թվականի տարեկան ֆինանսանական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնողի թեկնածու: