«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ Տնօրենների Խորհրդի N 2-2017 որոշում