«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ Տնօրենների Խորհրդի N 3-2017/01, N 3-2017/02 որոշումներ