2017 տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ Աուդիտորական եզրակացություն