2018թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։