2018 տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ Աուդիտորական եզրակացություն