2019թ. հոկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի 1 000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, 886.861 հատ լրացուցիչ տեղաբաշխված սովորական անվանական բաժնետոմսերի ցուցակումը Հայաստանի ֆոնդային բորսայի (B) ցուցակում:
Ընդհանուր առմամբ բաժնետոմսերի երկրորդային (B) ցուցակում «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ը ցուցակել է 11.536.861 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր: