2019թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։