2019 տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ Աուդիտորական եզրակացություն