«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովի որոշումներ։