2020թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։