report

 2019թ. առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

11112

Սիրով տեղակացնում ենք Ձեզ, որ ավարտվել է «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ (այսուհետ ` Ընկերություն) կողմից թողարկված հասարակ անվանական բաժնետոմսերի` 14.11.2018թ. ժամը 24:00 դրությամբ բաժնետեր հանդիսացող  անձանց կողմից նախապատվության իրավունքի կիրառման շրջանակներում բաժանորդագրության գործընթացը: Նախապատվության իրավունքի կիրառման շրջանակներում 14.11.2018թ. ժամը 24:00 դրությամբ բաժնետեր հանդիսացող  անձանց կողմից ներկայացվել է ընդհանուր 1,350,000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար) հատ

Հաշվետվություն

2018 տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ Աուդիտորական եզրակացություն

480x267

1.Թողարկման մասին որոշում: 2.ՀՀ ԿԲ որոշում ազդագիրը գրանցելու մասին: 3.«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի ազդագիր: 4.Բաժնետոմսերի ձեռք բերման նախապատվության իրավունքից օգտվելու մասին ծանուցում:

audit

«Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ Ընկերության 2019 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության նպատակով: Մրցույթին կարող են մասնակցել այն աուդիտորական կազմակերպությունը, որը բավարարում է հետևյալ նվազագույն չափանիշներին. 1) առնվազն 3 տարվա աուդիտորական գործունեության փորձ: 2) աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտորը պետք է ունենա աուդիտորի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ

Հաշվետվություն

 2018թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ն ԹՎԵՐՈՎ

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ

Արժեթղթերի շուկա

ՀԱՊ ՑՈՒՑ Վերջին Միջին կշռված գին ԱՐԺ ԱՌՋ ՊՀՋ Գործ. քանակ Քանակ Ծավալ
B B - 23․06 - AMD 1,310 1,250 - - -