Отчёт-ЕНВД_бухг

 2016թ. չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

Audit_1

«Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ Ընկերության 2017 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության նպատակով: Մրցույթին կարող են մասնակցել այն ընկերությունները, որոնք ունեն ավելի քան 3 տարվա գործունեություն ֆինանսական աուդիտի բնագավառում (ընդ որում, մրցույթում նախապատվությունը կտրվի միջազգային ճանաչում ունեցող աուդիտորական ընկերություններին): Մրցույթի մասնակիցները պետք է նաև ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը.

%d0%b3%d1%8d%d1%81

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից «Արցախ ՀԷԿ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերությանը տրամադրվել է լիցենզիա ԼՂՀ Մարտակերտի շրջնում «Թրղի-4» ՓՀԷԿ-ի կառուցման համար մինչև 2018 թվականի մայիսի 31-ը գործողության ժամկետով:

%d0%b3%d1%8d%d1%81

«Արցախ ՀԷԿ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերությունը դիմել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությանը կարգավորող պետական հանձնաժողով՝ ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանում «Թրղի 4» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման գործունեության լիցենզիա ստանալու համար:

Photo of human hands holding pencil and marking numbers in documents

 2016թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

shutterstock1

 2016թ. երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ն ԹՎԵՐՈՎ

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 71.7 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏՄատաղիս-1 ՀԷԿ4.8 ՄՎՏՄատաղիս-2 ՀԷԿ3 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ

Արժեթղթերի շուկա

ՀԱՊ ՑՈՒՑ Վերջին Միջին կշռված գին ԱՐԺ ԱՌՋ ՊՀՋ Գործ. քանակ Քանակ Ծավալ
B B - 07.03 - AMD 1,150 1,100 - - -