%d0%b3%d1%8d%d1%81

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից «Արցախ ՀԷԿ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերությանը տրամադրվել է լիցենզիա ԼՂՀ Մարտակերտի շրջնում «Թրղի-4» ՓՀԷԿ-ի կառուցման համար մինչև 2018 թվականի մայիսի 31-ը գործողության ժամկետով:

%d0%b3%d1%8d%d1%81

«Արցախ ՀԷԿ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերությունը դիմել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությանը կարգավորող պետական հանձնաժողով՝ ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանում «Թրղի 4» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման գործունեության լիցենզիա ստանալու համար:

Photo of human hands holding pencil and marking numbers in documents

 2016թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

shutterstock1

 2016թ. երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

2012-03-30_Soveshanie_Gatchina

 “Արցախ ՀԷԿ”  ԲԲԸ Տնօրենների խորհուրդի որոշումներ։

13632776_1051454968241863_622046795_o

2016թ, հունիսի 27-ին տեղի է ունեցել «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի յոթերորդ ընդհանուր տարեկան ժողովը։ Ընդհանուր ժողովի կայացրած որոշումներն են Աուդիտորական կազմակերպության հաստատման մասին որոշում Շահույթի բաշխման մասին որոշում Շահաբաժինների վճարման չափի եւ պայմանների մասին որոշում Տնօրենների խորհուրդի մասին որոշում

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ն ԹՎԵՐՈՎ

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 71.7 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏՄատաղիս-1 ՀԷԿ4.8 ՄՎՏՄատաղիս-2 ՀԷԿ3 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ

Արժեթղթերի շուկա

ՀԱՊ ՑՈՒՑ Վերջին Միջին կշռված գին ԱՐԺ ԱՌՋ ՊՀՋ Գործ. քանակ Քանակ Ծավալ
B B - 14.12 - AMD 1,150 1,100 - - -