55

 2017թ. առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

audit

2016 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրել է «ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ» ՍՊԸ-ն: 2016 թվականի անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

Audit_1

2017թ. Մարտի 13-ին տեղի ունեցավ ‹‹Արցախ ՀԷԿ›› ԲԲԸ 2017 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության համար ստեղծված մրցույթային հանձնաժողովի նիստ:Նիստի արդյունքում որոշվեց. Ընկերության տնօրենների խորհուրդի նիստին ներկայացնել ‹‹Ասատրյանս›› ՍՊԸ -ն` որպես ‹‹Արցախ ՀԷԿ›› ԲԲԸ 2017 թվականի տարեկան ֆինանսանական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնողի թեկնածու:

2012-03-30_Soveshanie_Gatchina

Նիստի ընթացքում քննարկվեց և ընդունվեց Ընկերության 2017թ էլեկտրաէներգիայի արտադրանքի, եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումների վերաբերյալ առաջարկը: Որոշում ընդունվեց ‹‹Արցախ ՀԷԿ›› ԲԲԸ 2017թ տարեկան ֆիննսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության համար ստեղծել մրցութային հանձնաժողով հետևյալ կազմով ` Ս. Թևոսյան – Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահ Հ. Բոյաջյան – Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամ Ս. Պետրոսյան – Ընկերության

Отчёт-ЕНВД_бухг

 2016թ. չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

Audit_1

«Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ Ընկերության 2017 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության նպատակով: Մրցույթին կարող են մասնակցել այն ընկերությունները, որոնք ունեն ավելի քան 3 տարվա գործունեություն ֆինանսական աուդիտի բնագավառում (ընդ որում, մրցույթում նախապատվությունը կտրվի միջազգային ճանաչում ունեցող աուդիտորական ընկերություններին): Մրցույթի մասնակիցները պետք է նաև ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը.

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ն ԹՎԵՐՈՎ

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 71.7 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏՄատաղիս-1 ՀԷԿ4.8 ՄՎՏՄատաղիս-2 ՀԷԿ3 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ

Արժեթղթերի շուկա

ՀԱՊ ՑՈՒՑ Վերջին Միջին կշռված գին ԱՐԺ ԱՌՋ ՊՀՋ Գործ. քանակ Քանակ Ծավալ
B B - 14.12 - AMD 1,150 1,100 - - -