Հաշվետվություն

 2019թ. չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

business-accounting-trends-2018

 2019թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

11111

2019թ. հոկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի 1 000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, 886.861 հատ լրացուցիչ տեղաբաշխված սովորական անվանական բաժնետոմսերի ցուցակումը Հայաստանի ֆոնդային բորսայի (B) ցուցակում: Ընդհանուր առմամբ բաժնետոմսերի երկրորդային (B) ցուցակում «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ը ցուցակել է 11.536.861 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր:

Отчёт-ЕНВД_бухг

 2019թ. երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

report

 2019թ. առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

11112

Սիրով տեղակացնում ենք Ձեզ, որ ավարտվել է «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ (այսուհետ ` Ընկերություն) կողմից թողարկված հասարակ անվանական բաժնետոմսերի` 14.11.2018թ. ժամը 24:00 դրությամբ բաժնետեր հանդիսացող  անձանց կողմից նախապատվության իրավունքի կիրառման շրջանակներում բաժանորդագրության գործընթացը: Նախապատվության իրավունքի կիրառման շրջանակներում 14.11.2018թ. ժամը 24:00 դրությամբ բաժնետեր հանդիսացող  անձանց կողմից ներկայացվել է ընդհանուր 1,350,000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար) հատ

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ն ԹՎԵՐՈՎ

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏՄատաղիս-1 ՀԷԿ4.8 ՄՎՏՄատաղիս-2 ՀԷԿ3 ՄՎՏԼև-1 ՀԷԿ7 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ

Արժեթղթերի շուկա

ՀԱՊ ՑՈՒՑ Վերջին Միջին կշռված գին ԱՐԺ ԱՌՋ ՊՀՋ Գործ. քանակ Քանակ Ծավալ
B B - 23․06 - AMD 1,310 1,250 - - -