audit

«Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ Ընկերության 2019 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության նպատակով: Մրցույթին կարող են մասնակցել այն աուդիտորական կազմակերպությունը, որը բավարարում է հետևյալ նվազագույն չափանիշներին. 1) առնվազն 3 տարվա աուդիտորական գործունեության փորձ: 2) աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտորը պետք է ունենա աուդիտորի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ

Հաշվետվություն

 2018թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

report

 2018թ. երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

2012-03-30_Soveshanie_Gatchina

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովի որոշումներ։

PressFoto_357675

Տարեկան ընդհանուր ժողովի վերաբերյալ նյութեր

Photo of human hands holding pencil and marking numbers in documents

 2018թ. առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն։

business-accounting-trends-2018

2017 տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ Աուդիտորական եզրակացություն

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ն ԹՎԵՐՈՎ

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏՄատաղիս-1 ՀԷԿ4.8 ՄՎՏՄատաղիս-2 ՀԷԿ3 ՄՎՏԼև-1 ՀԷԿ7 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ

Արժեթղթերի շուկա

ՀԱՊ ՑՈՒՑ Վերջին Միջին կշռված գին ԱՐԺ ԱՌՋ ՊՀՋ Գործ. քանակ Քանակ Ծավալ
B B - 18.03 - AMD 1,120 1,070 - - -